Jaarrekening

Stichting Pyt beoogt geen winst te maken maar wel een onderneming te drijven.

De stichting als onderneming werkt kostendekkend om de continuïteit te kunnen waarborgen mogelijke winsten worden niet uitgekeerd maar geïnvesteerd in het atelier, publicaties en/of exposities.