Agenda

Medio 2020 zullen de eerste workshops van start gaan
Volg hier de agenda met informatie, aanmeldingen, etc

Stichting Pyt beoogt geen winst te maken maar wel een onderneming te drijven.

De stichting als onderneming werkt kostendekkend om de continuïteit te kunnen waarborgen mogelijke winsten worden niet uitgekeerd maar geïnvesteerd in het atelier, publicaties en/of exposities.